Kort

Vi har mange fine kort med ulike motiv. Velg hvilken størrelse du ønsker, så finner vi et fint kort som passer til bestillingen din.  

De store kortene er 12x12 cm, og de små er 7x7,5 cm.